Kontakt
 
PONAR Industrial Projects Sp. z o. o. 
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 21 00
e-mail: biuro@ponar-industrial.pl

Rafał Worek
doradca techniczny
tel. +48 728 469 971
e-mail: rafal.worek@ponar-industrial.pl 
Barbara Orzechowska
menedżer biura
tel. +48 604 281 984
e-mail: barbara.orzechowska@ponar-industrial.pl

Dane reje­stro­we Fir­my:

Sąd Rejo­no­wy dla Kra­ko­wa Śród­mie­ścia w Kra­ko­wie, XII Wydział Gospo­dar­czy KRS 0000914964

NIP: 551-265-05-02 | REGON: 389616001 | Kapi­tał zakła­do­wy: 50 000 zł

San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
kon­to nr PL 18 1090 2590 0000 0001 4851 0747, EUR 22 1090 2590 0000 0001 4851 0772

 


 

<

 


          
© Copyrights by PONAR Wadowice 2021